Nova kmetijska mehanizacija

Pri obdelavi poljskih površin vedno prav pride kmetijska mehanizacija, ki vsakemu poljedelcu olajša delo na njivah. S pomočjo kmetijske mehanizacije si lahko skrajšate čas obdelave njiv in ostalih gozdnih površin. Prav tako taškna orodja lahko pripomorejo pri enakomerni obedelavi poljske površine. Seveda pa mehanizacija ni namenjena zgolj poljskim površinam. S pomočjo mehanizacije si lahko odlično uredite tudi vrtne površine in date svojemu vrtu novo podobo.

Med sodobno kmetijsko mehanizacijo danes uvrščamo različne tipe plugov, podrahljače, podsetvenike, različne prikolice z zabojniki, izruvače za vinjske trte in sadjarske podrahljače. Zagotovo so med najbolj izkanimi kmetijskimi pripomočki prikolice, ki so ključnega pomena za prevoz tovora iz poljskih površin v skladišča.